Poker Kansen Berekenen

Bereken je kansen in poker snel zelf. Bij het spelen van Texas Holdem zul je continu kansen tegen elkaar afwegen en daarop je beslissingen baseren.

Enkele preflop kansen:
– op Pocket Azen = 1:220
– op AK (alle kleuren) = 1:110
– op pocket pair preflop: 1:16
– op aansluitende kaarten van één kleur: 1:47

Aan de poker tafel wordt vaak gesproken over kansen. ‘Mijn tegenstander flopte een set tegen mijn over-pair, wat een pech!’. Echter, is dit wel pech, weten we wel de echte kansen dat dit soort situaties voorkomen? In dit artikel bespreken we enkele basis regels en fundamenten met betrekking tot kansberekening in poker.

Hoe bekijk je de onbekende kaarten

Een onderdeel van de kansberekening in poker zijn de onbekende kaarten. Er zijn natuurlijk kaarten uitgedeeld aan tegenstanders maar aangezien we niet weten welke kaarten dit zijn beïnvloeden deze kaarten de berekeningen van de kansen op de kaarten uit de stapel niet. Een voorbeeld hiervan is een situatie waar vijf spelers aan tafel twee harten gedeeld krijgen en tevens op de flop twee harten komen, hoe berekenen deze spelers hun eigen kansen? Ze gaan er allemaal vanuit dat ze 9 outs hebben op de vijfde harten en dus de flush. In werkelijkheid hebben ze natuurlijk allemaal maar 1 out. Aangezien ze dit echter niet van elkaar weten kunnen ze dit niet meenemen in hun berekening.

Iedere speler krijgt 2 Kaarten

In Texas Holdem krijg iedere speler aan tafel twee kaarten (holecards). Er zitten 52 kaarten in een spel bij het ontvangen van de 1e kaart (denk eraan dat de kaarten van de spelers voor je niet meetellen aangezien deze ook onbekend zijn). Na onze 1e kaart krijgen we een 2e kaart waarbij er nog 51 onbekende kaarten over zijn. Er zijn dus (52×51=2652) 2.652 mogelijke combinaties starthanden. Echter de volgorde van het ontvangen heeft geen invloed op de starthanden dus dit aantal moeten we delen door twee wat het aantal mogelijk startcombinaties op 1326 brengt.

Het gaat echter verder, de kleur van de kaarten beïnvloed namelijk niet de sterkte van de hand, tenzij het twee gelijke kleuren betreft. Er zijn drie mogelijke handen die ja kan krijgen: pocket pairs (gelijke waarde) suited cards (gelijke kleur) en unsuited cards (ongelijke kleur, ongelijke waarde). Van deze varianten zijn er vervolgens: 13 soorten pocket pairs, 78 combinaties suited en 78 combinaties unsuited. Dit brengt het totaal op (13+78+78=169) 169 verschillende starthanden. Dit rekent al een stuk gemakkelijker dan 1.326!

Verschil tussen Kansen en Odds

Kans is een woord voor de waarschijnlijkheid dat iets gebeurt terwijl odds uitdrukt wat de kans is dat het niet gebeurt. Zo is bij het trekken van één kaart de kans dat het een 7 is: 7,7% (4/52). De odds zijn echter 12 tegen 1 dat het niet gebeurt.

Pocket Azen krijgen

Waar veel spelers op hopen gebeurt toch maar weinig, het ontvangen van pocket azen. Er zijn 6 manieren om pocket azen gedeeld te krijgen:

  1. Aas (schoppen) & Aas (harten)
  2. Aas (schoppen) & Aas (ruiten)
  3. Aas (schoppen) & Aas (klaveren)
  4. Aas (ruiten) & Aas (klaveren)
  5. Aas (harten) & Aas (ruiten)
  6. Aas (harten) & Aas (klaveren)

Dit zijn dus de 6 van de 1.326 mogelijke kaart combinaties. 6/1326=0,0045, oftewel 1 op 221 en minder dan 0,5%.

Wat is de kans dat je hand gedomineerd wordt?

Met een pocket pair in je handen sta je sterk, toch wil je nu vaak weten wat de kans is dat je hand gedomineerd wordt door een hogere pocket pair. Bijvoorbeeld met pocket KK zijn er (50×49)/2=1.225 mogelijke handen voor je tegenstander, 6 mogelijkheden hiervan zijn pocket azen. Kortom de kans dat je gedomineerd wordt door één specifieke tegenstander is 6/1225=0.49%. Speel je echter op een tafel met 9 spelers dan is de kans dat één je acht tegenstanders je hand domineert groter, namelijk 1-(1219/1225)^8=0,0385 oftewel 3,85%.

Bij pocket vrouwen loopt de kans natuurlijk verder op, de kans dat iemand aan tafel zit met azen of koningen is nu (1213/1225)^8=0,0757 oftewel 7,57%!

Het bestuderen van kansen in poker is erg belangrijk en zorgt er altijd voor dat je spel zal verbeteren.

Zie ook onze artikelen over Poker Outs & Pot Odds berekenen.